عید سعید فطر مبارک

Block title
Block content

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت

این با طرب و خرمی و فرخی آمد  /  وان باکرم و محنت و رنج و مرضان رفت

عید سعید فطر بر شما مبارک باد
و چقدر سخت است , که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم
اللهم عجل لولیک الفرج

میزان فطریه نفری 6000 تومان بر اساس آرد تعیین شده است